Mogelijkheid om seizoenlid te worden bij TVP

Beste lezer, 

T.V. Poortugaal heeft gemerkt dat er in toenemende mate behoefte onder de mensen bestaat om uitsluitend in de zomer of juist in de winter de tennissport te beoefenen.
Daarbij gaat het veelal om mensen voor wie hun gebruikelijke sportbeoefening in die seizoenen niet mogelijk is.
Denk aan voetballers voor wie hun sport ’s zomers stil ligt of aan korfballers voor wie dat in de winter het geval is (althans niet buiten).

Ook tennissers van verenigingen met (uitsluitend) gravelbanen krijgen van TVP de mogelijkheid ook ’s winters hun sport te beoefenen.

We onderscheiden een zomerseizoen en een winterseizoen.
Het zomerseizoen loopt van juni tot en met augustus en het winterseizoen van november tot en met februari. 

De contributie voor een seizoenlidmaatschap is de helft van de normale contributie.
Zie de contributiegelden voor 2024 op onze pagina Contributie

Verder gelden de volgende spelregels:
Een seizoenlid kan niet aan de KNLTB competitie deelnemen. De seizoenen liggen trouwens geheel of voor een groot deel buiten de gebruikelijke competitiemaanden. Evenmin kunnen de seizoenleden meedoen met eventuele clubkampioenschappen.

Wel kan een seizoenlid deelnemen aan de andere TVP activiteiten, die tijdens zijn of haar seizoenlidmaatschap plaatsvinden.
Tenslotte: een seizoenlid hoeft geen bardiensten te verrichten.

Ben je over de streep en wil je seizoenlid worden bij onze vereniging, vul dan het inschrijfformulier in en vermeld daarop dat je seizoenlid wilt worden. 
Het "Inschrijfformulier T.V. Poortugaal" is te vinden achter de link
https://www.tvpoortugaal.nl/lid-worden

Groeten, 
Bestuur van T.V.Poortugaal

 

(Laatst gewijzigd 14-06-2024)