Contributie

Contributie 2020

==> De contributie voor het jaar 2020 zal vastgesteld worden op de ALV van 3 maart 2020.
Zodra de tarieven bekend zijn worden deze hieronder gepubliceerd.

 

Contributie 2019

Tijdens de Algemene ledenvergadering van 19 februari 2019 is de contributie voor het jaar 2019 vastgesteld.
Het verenigingsjaar van TVP loopt van 1/1 tot en met 31/12.

Voor aspirant leden (op 31 december 2018 13 jaar of jonger) is de contributie € 80.
Voor junior leden (op 31 december 2018 14, 15, of 16 jaar) is de contributie € 100.
Voor senior leden (op 31 december 2018 17 jaar of ouder) is de contributie € 160.

Het contributiebedrag voor het seizoenlidmaatschap en die voor slapende leden is resp. 50% en 20% van het voor de leeftijd geldende normale contributiebedrag, zoals hierboven weergegeven.

Voor nieuwe leden wordt éénmalig € 15,- inschrijfgeld gerekend.

De TVP rekeningnummers waarop de contributie en inschrijfgeld kan worden overgemaakt zijn: 

NL33 RABO 0329 5190 34 of NL83 INGB 0003 7395 25 t.n.v.Tennisvereniging Poortugaal.
Gaarne bij de betaling het factuurnummer vermelden.


Beëindiging lidmaatschap

Opzegging moet voor 1 december van het lopende jaar worden doorgegeven aan de ledenadministratie. 
Het lidmaatschap wordt dan op 1 januari van het volgend jaar beëindigd.
Opzegging na 1 december van het lopende jaar wordt pas een jaar later verwerkt.

Martijn Hoogenboom
Penningmeester T.V.Poortugaal

 

(laatst gewijzigd 17-01-2020)