Contributie

Contributie 2024

Op 19 maart 2024 heeft de Algemene ledenvergadering plaatsgevonden. In deze vergadering is de hoogte van de contributie voor het seizoen 2024 vastgesteld.
Het verenigingsjaar van TVP loopt van 1/1 tot en met 31/12.

Voor aspirant leden (op 31 december 2023 13 jaar of jonger) is de contributie € 85,00
Voor junior leden (op 31 december 2023 14, 15, of 16 jaar) is de contributie € 107,50
Voor senior leden (op 31 december 2023 17 jaar of ouder) is de contributie € 180,00

Let op: Het contributiebedrag is exclusief kosten voor tennisles. Alles daaromtrent gaat rechtstreeks via onze tennisleraar.

Het contributiebedrag voor het seizoenlidmaatschap en die voor slapende leden is resp. 50% en 20% van het voor de leeftijd geldende normale contributiebedrag, zoals hierboven weergegeven.

Voor nieuwe leden wordt éénmalig € 15,- inschrijfgeld gerekend.

Het bankrekeningnummer waarop de contributie en inschrijfgeld kan worden overgemaakt is:
NL33 RABO 0329 5190 34 t.n.v. Tennisvereniging Poortugaal.
Gaarne bij de betaling het factuurnummer vermelden.


Beëindiging lidmaatschap

Opzegging moet voor 1 december van het lopende jaar worden doorgegeven aan de ledenadministratie. 
Het lidmaatschap wordt dan op 1 januari van het volgend jaar beëindigd.
Opzegging na 1 december van het lopende jaar wordt pas een jaar later verwerkt.

Martijn Hoogenboom
Penningmeester T.V.Poortugaal

 

(laatst gewijzigd 14-06-2024)