Contributie

Contributie 2024

Op 19 maart 2024 staat de Algemene ledenvergadering op de planning.
In deze vergadering wordt de hoogte van de contributie voor het seizoen 2024 vastgesteld.

Contributie 2023

Op 21 februari 2023 heeft de Algemene ledenvergadering plaatsgevonden. In deze vergadering is de hoogte van de contributie voor het seizoen 2023 vastgesteld.
Het verenigingsjaar van TVP loopt van 1/1 tot en met 31/12.

Voor aspirant leden (op 31 december 2022 13 jaar of jonger) is de contributie € 85,00
Voor junior leden (op 31 december 2022 14, 15, of 16 jaar) is de contributie € 107,50
Voor senior leden (op 31 december 2022 17 jaar of ouder) is de contributie € 180,00

Let op: Het contributiebedrag is exclusief kosten voor tennisles. Alles daaromtrent gaat rechtstreeks via onze tennisleraar.

Het contributiebedrag voor het seizoenlidmaatschap en die voor slapende leden is resp. 50% en 20% van het voor de leeftijd geldende normale contributiebedrag, zoals hierboven weergegeven.

Voor nieuwe leden wordt éénmalig € 15,- inschrijfgeld gerekend.

De TVP rekeningnummers waarop de contributie en inschrijfgeld kan worden overgemaakt zijn:
NL33 RABO 0329 5190 34 t.n.v. Tennisvereniging Poortugaal.
Gaarne bij de betaling het factuurnummer vermelden.


Beëindiging lidmaatschap

Opzegging moet voor 1 december van het lopende jaar worden doorgegeven aan de ledenadministratie. 
Het lidmaatschap wordt dan op 1 januari van het volgend jaar beëindigd.
Opzegging na 1 december van het lopende jaar wordt pas een jaar later verwerkt.

Martijn Hoogenboom
Penningmeester T.V.Poortugaal

 

(laatst gewijzigd 19-1-2024)