Contributie

Contributie 2020

Tijdens de Algemene ledenvergadering van 3 maart 2020 is de contributie voor het jaar 2020 vastgesteld.
Het verenigingsjaar van TVP loopt van 1/1 tot en met 31/12.

Voor aspirant leden (op 31 december 2019 13 jaar of jonger) is de contributie € 85,00
Voor junior leden (op 31 december 2019 14, 15, of 16 jaar) is de contributie € 107,50
Voor senior leden (op 31 december 2019 17 jaar of ouder) is de contributie € 170,00

Het contributiebedrag voor het seizoenlidmaatschap en die voor slapende leden is resp. 50% en 20% van het voor de leeftijd geldende normale contributiebedrag, zoals hierboven weergegeven.

Voor nieuwe leden wordt éénmalig € 15,- inschrijfgeld gerekend.

De TVP rekeningnummers waarop de contributie en inschrijfgeld kan worden overgemaakt zijn: 

NL33 RABO 0329 5190 34 of NL83 INGB 0003 7395 25 t.n.v.Tennisvereniging Poortugaal.
Gaarne bij de betaling het factuurnummer vermelden.


Beëindiging lidmaatschap

Opzegging moet voor 1 december van het lopende jaar worden doorgegeven aan de ledenadministratie. 
Het lidmaatschap wordt dan op 1 januari van het volgend jaar beëindigd.
Opzegging na 1 december van het lopende jaar wordt pas een jaar later verwerkt.

Martijn Hoogenboom
Penningmeester T.V.Poortugaal

 

(laatst gewijzigd 09-03-2020)