Lid worden

Personal information

Algemeen
Let op:

Wanneer je je op deze manier aanmeldt als lid van T.V. Poortugaal wordt er een bevestigingsmail verstuurd naar de ledenadministratie van T.V. Poortugaal.

Zorg er wel voor, dat je een recente pasfoto upload.

Na registratie niet vergeten het inschrijfgeld (€ 15,-) over te maken naar 
NL33 RABO 0329 5190 34  of 
NL83 INGB 0003 7395 25 t.n.v. Tennisvereniging Poortugaal.
Gaarne in de omschrijving uw naam vermelden.
 
Je mag je ook via een inschrijfformulier inschrijven. Dat formulier vindt je op de website bij het onderwerp  "LIdmaatschap” onder submenu  "Aanmelden”. 
Uiteraard dan wel een pasfoto meesturen met het inschrijfformulier.

Achter de link:
https://www.tvpoortugaal.nl/lidmaatschap 
vindt je alle informatie over het lidmaatschap bij onze vereniging.
 
Kees Hoogenboom
Ledenadministratie T.V. Poortugaal