Park-, Baan- en Afhangreglement

==> Park-en baanreglement
 
Artikel 1 Toegang tot het park en de banen
Het tennispark mag alleen worden betreden via de verharde weg. Lopen door de beplanting is niet toegestaan. De auto dient te worden geparkeerd op de parkeerplaats aan de Landweg. Het pad vanaf de parkeerplaats tot de ingang van de vereniging is verboden voor auto's en motoren. Fietsen, bromfietsen en scooters dienen te worden geplaatst in de fietsenstalling naast de kantine (Let op: niet voor de deur van het magazijn plaatsen).
Honden mogen aangelijnd op het park, maar beslist niet op de banen. Honden zijn niet toegestaan in het clubgebouw.
 
De tennisbanen zijn toegankelijk voor:
a) leden en hun introducé
b) scheidsrechters en lijnrechters
c) gastspelers op uitnodiging van de vereniging
d) onderhoudsdiensten
 
Artikel 2 Introducés
Ieder lid heeft het recht om drie maal per jaar met een introducé op de banen te tennissen. 
Het lid dat een introducé meebrengt is verantwoordelijk voor het gedrag van die introducé en voor de naleving van de regels op het park.

Het is zoals gebruikelijk de bedoeling, dat je via het Afhangbord je baan afhangt. Het is n.l. mogelijk om met je tennispas af te hangen en vervolgens op het scherm te kiezen voor een introducé. 

Daarna wordt je gevraagd om de naam van de introducé in te tikken. Vervolgens kan je op de gebruikelijke manier een baan afhangen.

De afhangbord beheerder ontvangt een melding, dat je op de betreffende datum en tijd samen met je introducé een baan afgehangen hebt.

De kosten van een senior-introducé zijn € 5,- en voor een junior-introducé € 2,50. 

De betaling kan op twee manieren: 

  • Indien de kantine open is, betalen aan de kantinedienst met je KNLTB- of pinpas.
  • het bedrag overmaken op rekeningnummer NL33 RABO 0329 5190 34 t.n.v. Tennisvereniging Poortugaal o.v.v. introducé + datum

Wanneer er nog vragen zijn kun je contact opnemen met Kees Hoogenboom (mobiel 0031 6 42 38 10 14).

Artikel 3 Kleding en schoenen
Op de banen moet tenniskleding/trainingspak worden gedragen. De banen mogen alleen met tennisschoenen worden betreden. Voor het betreden van de banen dienen de voeten te worden geveegd en dienen de schoenen gecontroleerd worden op aanhangend vuil.

Artikel 4 Regels op de banen
De tennisbanen moeten schoon worden gehouden. Kauwgom, papier, peuken, plastic flessen etc. moeten in de afvalbakken worden gedeponeerd. Als er veel bladeren op de banen liggen, moeten deze vóór het spelen worden verwijderd; dat geldt ook voor scherpe voorwerpen, steentjes e.d. Op de banen mag beslist niet worden gerookt. Alleen plastic flessen zijn toegestaan. Het is verboden over de netten te stappen, er aan te hangen of er tegen te slaan. Netten en netpalen mogen niet worden gebruikt als kapstok.
De netten mogen allen worden gesteld door de daartoe bevoegde leden van commissies.
Over of op de hekwerken mag niet worden geklommen. Geconstateerde defecten, schade of andere gebreken moeten worden gemeld bij de onderhoudscommissie of bij het bestuur. 
Na het spelen dien de banen altijd te worden geveegd, het hek gesloten worden en de baanverlichting uitgeschakeld.
 
Artikel 5 Regels gedurende het spel.
Overlast aan de spelers op de andere banen dient te worden vermeden. Schreeuwen, onnodig roepen, overlopen e.d. zijn niet toegestaan.
Per baan mogen maximaal 6 ballen worden gebruikt. Alleen tijdens lessen is gebruik van een groter aantal ballen toegestaan.
Een bal die op een naastgelegen baan is terecht gekomen wordt teruggevraagd of opgehaald wanneer het spel op de banen stil ligt en nadat er "bal over" is geroepen.
Het terugslaan van een bal naar een andere baan mag geen gevaar voor de spelers opleveren.
Na 23:00 uur mag er niet meer worden gespeeld. De lichten schakelen automatisch uit om 23.15 uur.
Het uitschakelen van de lichten kunt u doen via de tablet in de hal naast het afhangbord. Op deze tablet staat in het rood "Alle banen uit". Dit graag uitvoeren wanneer u als laatste het park verlaat.
 
Artikel 6 Weersomstandigheden
Bij sneeuwval, opdooi, ijzel en vergelijkbare winterse omstandigheden mogen de banen niet meer worden betreden, ook niet voor het sneeuw- of ijsvrij maken, tenzij hiervoor door daartoe bevoegde leden van de vereniging toestemming is geven.
 
Artikel 7
Het overtreden of niet naleven van dit reglement kan leiden tot ontzegging van het gebruik van de banen en/of tot beeindiging van het lidmaatschap.
 
 
==> Afhangreglement (vastgesteld in ALV van 19/2-2019)
 
Artikel 1
Vóór het spelen dienen de spelers af te hangen met de tennispas op het digitale afhangbord. Ook als niet alle banen bezet zijn.
 
Artikel 2
Alle spelers die op de baan staan dienen afgehangen te hebben op het digitale afhangbord.
 
Artikel 3
Een baan kan voor 30 minuten worden afgeschreven, volgens de tijdsaanduiding aangegeven op het digitale afhangbord.
 
Artikel 4
Als alle banen bezet zijn, dienen de spelers af te hangen door de keuze te maken op het digitale afhangbord: eerste vrije baan.
Het afhangbord geeft de aanvangstijd en het baan nummer aan.
 
Artikel 5
Een baan kan voor maximaal 30 minuten afgehangen worden afhankelijk van het aantal spelers op de baan. 
Na afloop van de gespeelde periode moet opnieuw worden afgehangen.
 
Artikel 6
Na het verstrijken van de speeltijd mag één onvoltooide game worden afgespeeld tot een maximun van twee keer deuce (40 gelijk).
 
Artikel 7
Er kan geen baan worden gereserveerd als de betreffende speler niet op het tennispark aanwezig is.
 
Artikel 8
Het is niet toegestaan een baan alleen in gebruik te nemen. Bij het begin van de speelperiode moeten een of meer medespelers aanwezig zijn.
 
Artikel 9 
Introducés spelen altijd samen met een TVP-lid. Er wordt via de gebruikelijke manier afgehangen via het digitale afhangbord.
Er wordt afgehangen met de tennispas en vervolgens wordt de keuze op het scherm gemaakt voor introducé.
Vervolgens wordt de naam van de introducé ingetikt. Daarna kan op de gebruikelijke manier een baan afgehangen worden.

De afhangbord beheerder ontvangt een melding, dat je op de betreffende datum en tijd samen met je introducé een baan afgehangen hebt.

De kosten van een senior-introducé zijn € 5,- en voor een junior-introducé € 2,50.
De betaling kan op twee manieren:
Indien de kantine open is, betalen aan de kantinedienst met je KNLTB- of pinpas. Indien de kantine niet open is kan het bedrag overgemaakt worden op rekeningnummer NL33 RABO 0329 5190 34 of  NL83 INGB 0003 7395 25 t.n.v. Tennisvereniging Poortugaal o.v.v. introducé + datum  

Artikel 10
Jeugdleden die nog op de basisschool zitten, mogen na 19.00 uur niet tennissen, tenzij de banen niet bezet zijn.  

Artikel 11
De banen zijn niet of beperkt beschikbaar voor vrij tennissen op de volgende dagen en tijdstippen:
-          de woensdagmorgen wegens de labelochtend en de donderdagavond wegens de racketavond voor de overige leden;
-          de dagen en uren waarop competitie wordt gespeeld. Zie data en tijdstip op onze website bij het menu "Over ons / Jaarkalender"
-          de dagen en uren waarop toernooien worden gespeeld. Zie data en tijdstip op onze website bij menu "Over ons / Jaarkalender" 

Artikel 12
Als een toernooi of competitiewedstrijden gepland staan, mag worden gespeeld tot het begin daarvan.
 
Aldus vastgesteld in de Algemene ledenvergadering van 19 februari 2019.
 
(laatst gewijzigd 19-01-2024)