Park-, Baan- en Afhangreglement

==> Park-en baanreglement
 
Artikel 1 Toegang tot het park en de banen
Het tennispark mag alleen worden betreden via de verharde weg. Lopen door de beplanting is niet toegestaan. De auto dient te worden geparkeerd op de parkeerplaats aan de Landweg. Het pad vanaf de parkeerplaats tot de ingang van de vereniging is verboden voor auto's en motoren. Fietsen, bromfietsen en scooter dienen te worden geplaatst in de fietsenstalling naast de kantine (Let op: niet voor de deur van het magazijn plaatsen).
Honden mogen aangelijnd op het park, maar beslist niet op de banen. Honden zijn niet toegestaan in het clubgebouw.
 
De tennisbanen zijn toegankelijk voor:
a) leden en hun introducé
b) scheidsrechters en lijnrechters
c) gastspelers op uitnodiging van de vereniging
d) onderhoudsdiensten
 
Artikel 2 Introducés
Ieder lid heeft het recht om drie maal per jaar met een introducé op de banen te tennissen. De introducé dient vooraf gemeld te worden bij Kees Hoogenboom (tel. 010 5015251), Annemarie Klaassen (010 5017836) of Liesbeth Roeles (tel. 010 5019646). Zij voegen via de site op gewenste datum/tijd een introducépas toe aan jouw KNLTB-pasje. Je kunt dan afhangen via het elektronische afhangbord voor 2 personen.
 
De kosten van een introducé zijn € 5,- (jeugd € 2,50). De betaling kan op twee manieren:
 
indien de kantine open is, betalen aan de kantine dienst. Achter de bar hangt een introducélijst waarop na betaling je naam + datum moet worden ingevuld;
het bedrag overmaken op rekeningnummer 3739525 t.n.v. Penningmeester Tennisvereniging Poortugaal o.v.v. introducé + datum.
Het lid dat een introducé meebrengt is verantwoordelijk voor het gedrag van die introducé en voor de naleving van de regels op het park.
 
Artikel 3 Kleding en schoenen
Op de banen moet tenniskleding/trainingspak worden gedragen. De banen mogen alleen met tennisschoenen worden betreden. Voor het betreden van de banen dienen de voeten te worden geveegd en dienen de schoenen gecontroleerd worden op aanhangend vuil.
 
Artikel 4 Regels op de banen
De tennisbanen moeten schoon worden gehouden. Kauwgom, papier, peuken, plastic flessen etc. moeten in de afvalbakken worden gedeponeerd. Als er veel bladeren op de banen liggen, moeten deze vóór het spelen worden verwijderd; dat geldt ook voor scherpe voorwerpen, steentjes e.d. Op de banen mag beslist niet worden gerookt. Alleen plastic flessen zijn toegestaan. Het is verboden over de netten te stappen, er aan te hangen of er tegen te slaan. Netten en netpalen mogen niet worden gebruikt als kapstok.
De netten mogen allen worden gesteld door de daartoe bevoegde leden van commissies.
Over of op de hekwerken mag niet worden geklommen. Geconstateerde defecten, schade of andere gebreken moeten worden gemeld bij de onderhoudscommissie of bij het bestuur. 
Na het spelen dien de banen de banen altijd te worden geveegd, het hek gesloten worden en de baanverlichting uitgeschakeld.
 
Artikel 5 Regels gedurende het spel.
Overlast aan de spelers op de andere banen dient te worden vermeden. Schreeuwen, onnodig roepen, overlopen e.d. zijn niet toegestaan.
Per baan mogen maximaal 6 ballen worden gebruikt. Alleen tijdens lessen is gebruik van een groter aantal ballen toegestaan.
Een bal die op een naastgelegen baan is terecht gekomen wordt teruggevraagd of opgehaald wanneer het spel op de banen stil ligt en nadat er "bal over" is geroepen.
Het terugslaan van een bal naar een andere baan mag geen gevaar voor de spelers opleveren.
Na 23:00u. mag er niet meer worden gespeeld. De lichten schakelen automatisch uit (Vergeet uw lichtsleutel niet uit het slot te halen).
 
Artikel 6 Weersomstandigheden
Bij sneeuwval, opdooi, ijzel en vergelijkbare winterse omstandigheden mogen de banen niet meer worden betreden, ook niet voor het sneeuw- of ijsvrij maken, tenzij hiervoor door daartoe bevoegde leden van de vereniging toestemming is geven.
 
Artikel 7
Het overtreden of niet naleven van dit reglement kan leiden tot ontzegging van het gebruik van de banen en/of tot beeindiging van het lidmaatschap.
 
 
==> Afhangreglement
 
Artikel 1
Vóór het spelen moet worden afgehangen op het digitale afhangbord dat in de ruimte hangt voor de kleedkamers. Indien de kantine niet geopend is, kan d.m.v. het ledenpasje de deur worden geopend naar deze ruimte. Er dient altijd te worden afgehangen ook als het niet druk is.
 
Artikel 2
Een baan kan maximaal voor 30 minuten worden afgeschreven, volgens de tijdsindeling van het digitale afhangbord.
 
Artikel 3
Als alle banen bezet zijn, geeft het digitale afhangbord aan welke baan het eerst vrij komt.
 
Artikel 4
Na afloop van de gespeelde periode moet opnieuw worden afgehangen.
 
Artikel 5 
Als een speler een lege baan aantreft, mag hij gedurende het restant van de lopende speelperiode daarop spelen en de volledige aansluitperiode reserveren.
 
Artikel 6
Na het verstrijken van de speeltijd mag één onvoltooide game worden afgespeeld worden afgespeeld tot een maximun van twee keer deuce (40 gelijk).
 
Artikel 7
Degene die les hebben, mogen niet afhangen voor de periode die direct na de les. Na de les moet een wachttijd van één speelperiode in acht worden genomen indien alle banen bezet zijn.
 
Artikel 8
Er kan geen baan worden gereserveerd als de betreffende speler niet op het tennispark aanwezig is.
 
Artikel 9
Het is niet toegestaan een baan alleen in gebruik te nemen. Bij het begin van de speelperiode moeten een of meer medespelers aanwezig zijn.
 
Artikel 10 
Introducés mogen alleen tennissen als er geen wachtende leden zijn.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0031 10 501 66 03

TV Poortugaal

Landweg 1
3171 AL Poortugaal
Nederland