Bardienst Reglement

Op deze pagina vind u het bardienstreglement

==> LET OP: 
In het reglement staan een aantal verwijzingen naar informatie die alleen na het inloggen als lid van TVP via "Mijn Club" te zien zijn onder het kopje "Bardienst"
- Bardienst invullen en nakijken
- Bardienst sleutels en alarm
- Bardienst afkopen

Wanneer er alsnog vragen zijn, neem dan via email contact op met Thom van Dijk [email protected]

BARDIENSTREGLEMENT

Artikel 1
De bar van het clubhuis wordt in eigen beheer geëxploiteerd. Dankzij het eigen beheer van de bar kunnen ook de prijzen van de consumpties laag worden gehouden terwijl we toch ook een positieve bijdrage leveren aan de exploitatie van de vereniging.
Alle seniorleden, met uitzondering van bestuurs- en commissieleden, zijn bardienstplichtig. Het aantal te verrichten bardiensten per jaar is gekoppeld aan de leeftijd. Peildatum om de leeftijd te bepalen van het aantal bardiensten is 1 januari. De volgende leeftijdscategorieën worden onderscheiden:

 • Van 18 jaar t/m 69 jaar: 3 bardiensten per jaar
 • Van 70 t/m 74 jaar: 2 bardiensten per jaar
 • Vanaf 75 jaar: vrijgesteld van bardienst

Iedere bardienst heeft een duur van 4 uur.
We zijn ervan overtuigd dat deze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de bar bijdraagt aan een goed verenigingsleven. De activiteiten rondom de bar zijn er primair op gericht om de sfeer te verhogen.

Artikel 2
Sinds geruime tijd is er een wet van kracht die vereist dat elk lid van een vereniging die bardienst draait, in het bezit moet zijn van een persoonlijk IVA-certificaat. Bij controle dient de vereniging het certificaat te tonen op straffe van € 450,- als deze niet aanwezig is. Voor meer informatie, ga naar de pagina IVA.
De e-learning kan zonder account worden gevolgd, maar voor het behalen van het certificaat dien je een account aan te maken.
Na goed resultaat kan je het certificaat zelf downloaden. Daarna graag zenden naar [email protected]

Artikel 3
Standaard zullen in december van het lopend jaar de bardiensten van het jaar erop worden vrijgegeven zodat de leden zelf de gelegenheid hebben om bardiensten te kunnen selecteren. Hiervoor zullen alle leden een uitnodiging ontvangen om (online) hun bardiensten in te plannen. Een omschrijving van de werkwijze is op de website te vinden (na inlog).
De leden hebben tot 1 februari zelf de gelegenheid tot invullen. Daarna kan de bardienstplanner de lege plekken toebedelen aan de leden die nog niets hebben ingevuld. Hiervan ontvangt men direct een bericht.
Ter voorkoming dat men een bardienst automatisch toegewezen krijgt zullen leden die nog onvoldoende diensten hebben ingepland een "Diensten - uitnodiging" ontvangen zodat men alsnog een keuze kan maken.

Daarnaast kunnen er gaandeweg het jaar bardiensten bij komen. De leden die nog onvoldoende bardiensten hebben ingepland zullen hiervoor benaderd worden.
14 dagen, 7 dagen en 1 dag vóór iedere ingeplande dienst ontvangt men een herinneringsbericht. Zorgt u er dus voor dat het juiste mailadres bekend is bij de vereniging.

Artikel 4
Bij sommige toernooien zijn er keukendiensten. De barmedewerker kan dan achter de bar blijven staan om de bestellingen af te handelen en de keukenmedewerker heeft dan beter overzicht om de etenswaren te bereiden. Keukendiensten en afsluitende diensten tijdens toernooien (van 21.00 uur tot 01.00 uur) worden als 1,5 dienst geteld.

Artikel 5
Je bent verplicht, indien jij je bardienst niet zelf kunt of wilt draaien, voor een vervanger te zorgen. Hiervoor staat op de website (na inlog) de bardienstovernamelijst met leden die tegen betaling de dienst voor je kunnen overnemen. Degene die de bardiensten overneemt dient de diensten in te plannen onder zijn/haar eigen naam, tenzij de bardienst reeds door jou ingepland is en je later niet in de gelegenheid blijkt om de bardienst zelf uit te voeren. In beide gevallen dient aan de bardienstcoördinator doorgegeven te worden wie jouw bardienst(en) overneemt. Indien je de bardiensten niet zelf wilt draaien, regel dan bij voorkeur aan het begin van het jaar een vervanger, zodat hij/zij voldoende tijd heeft om de bardiensten in te plannen. De verkochte bardienst dient rechtstreeks bij de overnemer afgerekend te worden.

Artikel 6
Blijkt dat je bardienst niet is gedraaid, dan gelden volgende maatregelen:

 • 1 bardienst niet gedraaid; de bardienst moet ‘ingehaald’ worden. Daarnaast dient de bardienstplichtige een extra bardienst uit te voeren
 • 2 achtereenvolgende bardiensten niet gedraaid; een schorsing van 4 weken
 • 3 achtereenvolgende bardiensten niet gedraaid; royement

Artikel 7
Een bardienst omvat de volgende zaken:

 • Bij mooi weer de kussens van de loungesets op het terras erin leggen. Vraag hiervoor eventueel hulp aan de aanwezige leden.
 • Koelkasten bijvullen. Zet daarbij de nieuwe (niet-gekoelde) dranken achter in de koelkast en plaats de reeds aanwezige (gekoelde) dranken vooraan.
 • Tafels, bar en aanrecht regelmatig afnemen met een (schone) vochtige doek.
 • De lege glazen ophalen en spoelen.
 • Koffiekopjes en Theeglazen afwassen in de keuken (met de vaatwasser). Zie instructies in de keuken.
 • Lege flessen (bier, limonade) verzamelen in een krat onder de bar. Indien de krat vol is deze wisselen en in het magazijn opruimen/sorteren in de juiste krat.
 • Eventuele breuk registreren met de kassaknop ‘breuk’.

Werkzaamheden die de bardienst verricht zijn tevens te vinden in het bar boek achter de bar. Onder bardienst worden tevens keukenwerkzaamheden verstaan, tenzij het een dienst betreft waarbij er tevens keuken(diensten) zijn ingepland. Het betreft hier meestal diensten op drukke tijden tijdens toernooien of evenementen.

Artikel 8
Indien je de eerste bardienst van de dag hebt kun je de sleutels vinden in het grijze kluisje in het afhanggedeelte van het clubhuis. Dit kun je openen met je KNLTB-pas. Een beschrijving van de werkwijze kun je vinden op de website onder het menu Bardienst Sleutels/Alarm (na inlog).

Artikel 9
Indien je de laatste bardienst van de dag hebt, graag aandacht voor de volgende zaken:

 • Opgeruimde keuken
 • Flesjes opgeruimd
 • Koelkasten aangevuld
 • Alle buitendeuren afsluiten
 • Alarm aanzetten
 • Sleutels in sleutelkastje

Artikel 10
De bardienstmedewerker houdt zich gedurende de gehele bardienst beschikbaar voor het verrichten van de taken die horen bij een bardienst. Dit betekent dat de bardienstmedewerker zorgt dat hij/zij zicht heeft op de bar, zodat in de gaten gehouden kan worden of er leden danwel gasten zijn die iets  willen bestellen. Het is daarom niet toegestaan om te tennissen wanneer je bardienst hebt. 

Artikel 11
De bardienstmedewerker mag tijdens de bardienst twee drankjes nuttigen op kosten van TVP. Deze drankjes dienen op de kassa afgeboekt te worden onder bardienst.

(laatst gewijzigd 09-06-2023)