Verduidelijking en aanpassing regels herstart tennis

Email 16-05-2020 komt van [email protected]

Beste leden van TV Poortugaal,  

Ik stuur jullie deze mail om een aantal zaken te verduidelijken en een aantal regels aan te passen. Die aanpassing houdt op onderdelen ook een versoepeling in.
Dat laatste klinkt natuurlijk positief, dus laat ik daarmee beginnen.

1.    Baanreservering (1)

De reden waarom wij het zo hadden geregeld dat je alleen op de dag waarop je wilde spelen een baan kon reserveren was dat wij als bestuur een enorme toeloop hadden verwacht en wilden voorkomen dat banen dágen vooruit werden gereserveerd. Wij beseften daarbij terdege dat het wel een beetje lastig is om te wachten tot hetzij 1 minuut over 12 uur ('s nachts!), hetzij voor dag en dauw je bed uit te komen. Maar het doel heiligt de middelen nietwaar? Intussen is gebleken dat het met die enorme toeloop toch wel een beetje meevalt. En daarin zien we reden die regel enigszins te versoepelen. Je kunt nu ook de dag tevoren al reserveren, en nog altijd op de dag zelf natuurlijk.
Het was de bedoeling dat deze aanpassing (pas) zou ingaan nadat deze mail aan jullie was verstuurd. Door een communicatiestoornis is dat niet goed gegaan en bleek het vrijdagmiddag al mogelijk de dag tevoren te reserveren. Dat heeft hier en daar tot enige commotie en misnoegen geleid. Mijn excuses, maar het was echt een communicatiestoornis, waarvan wij ook weer hebben geleerd en waarvan wij hopen dat die zich in de toekomst niet meer voor zal doen.

2.    Baanreservering (2)

Wij hebben gemerkt dat niet iedereen de baanreservering liet aanvangen op het hele uur, maar ook op het halve uur en soms zelfs op het kwartier. Het gevolg daarvan was dat de tijd vóór en ná die reservering ook 'geblokt' werd. Voorbeeld: als iemand reserveert met als speeltijd 19.30-20.30 uur, worden ook de tijden 19.00-19.30 uur én 20.30-21.00 uur 'geblokt'. Daar konden wij  niets aan doen; zo werkt het systeem nu eenmaal. Maar het gevolg daarvan is natuurlijk wel dat de beschikbare speeltijd enorm wordt beperkt. Daarom geldt nu (en ook dat blijkt vrijdagmiddag al te zijn ingegaan) dat je uitsluitend nog kunt reserveren met het hele uur als ingangstijd.

3.    Toegangshek sluiten

Het is al verschillende keren gebeurd dat willekeurige voorbijgangers een kijkje op het park komen nemen. Het komt misschien wat kinderachtig over, maar dat mag echt niet. Als er op dat moment een BOA langskomt zijn we zwaar de sjaak. Om dat te voorkomen altijd het kleine toegangshek achter je sluiten, zowel bij het betreden als bij het verlaten van het park. Denk er in dat verband ook om dat je je tennispas bij je hebt (maar dat moet sowieso).

4.    Verduidelijking

Toen ook de leden van 19 jaar en ouder weer mochten gaan tennissen hebben jullie allemaal een mail gekregen met de regels die daarbij van toepassing zijn. Bij de derde bullet van die regels staat: "Absoluut geen racketochtend, -middag of - avond!" Ik dacht dat het niet nodig was dat specifiek te benoemen, maar daaronder valt dus zowel de dinsdagochtend als de woensdagochtend als de donderdagavond als de zaterdagochtend. Letterlijk rackets trekken doen we immers al een
eeuwigheid niet meer. Bij dit verbod gaat het dus om (alle) gelegenheden waar je vóór het coronatijdperk op de bonnefooi naartoe kwam en waarvoor ter plekke partners werden gekoppeld en banen werden toegewezen. Dat is nu uit den boze! Het is absoluut verplicht van tevoren thuis een baan te reserveren. Een systeem van 'indraaien' mag niet, want dan zitten er mensen aan de kant die op dat moment niet tennissen en dat is ten strengste verboden. Dat heeft TV De Hartel uit Spijkenisse al een boete van € 4.000 opgeleverd! Het is gewoon niet anders. Er komen vast wel weer andere tijden, maar nu hebben we hiermee te leven. 

Houden jullie je alsjeblieft allemaal aan de regels. De sancties liegen er niet om. Daarbij heb ik niet alleen het oog op geldboetes (die jullie ook persoonlijk à raison van € 390 p.p. kunnen treffen) maar ook op het risico dat het tennispark (weer) op slot moet.
Wij rekenen op jullie!


Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van TV Poortugaal,

Hans de Haan
secretaris