Intensief gebruik en hoog ontwikkeltempo zorgt voor storingen (bugs) Afhangbord

11 juni 2020


Beste TVP Leden, 

De afgelopen weken hebben zich verschillende verstoringen omtrent het KNLTB Afhangbord voorgedaan.

De module KNLTB Afhangbord was en is nog steeds in ontwikkeling bij de KNLTB.
In een hoog ontwikkeltempo probeert de KNLTB het werken met het Afhangbord continu te verbeteren.
Sinds de versoepeling van de coronamaatregel (waardoor spelers weer de baan op kunnen mits zij van tevoren reserveren), worden de afhangborden intensief gebruikt.

Dit intensieve gebruik en het nog in ontwikkeling zijn van deze module zorgt ook bij onze vereniging voor problemen en irritaties.
De meeste aanloopproblemen zijn door mij (in samenspraak met bestuur en KNLTB) opgelost.

Op dit moment zijn er nog problemen bij het wijzigen en/of annuleren van een reservering.
Het TVP lid krijgt wel een bevestiging van zijn of haar wijziging of annulering, maar deze wordt niet altijd doorgevoerd op het Afhangbord.
Het resultaat is, dat het TVP lid volgens het Afhangbord tweemaal afgehangen heeft, maar in werkelijkheid dus éénmaal.
Dat wekt verwarring en irritaties bij andere leden, die op die geannuleerde tijd niet af kunnen hangen.

Mijn verzoek:
Wanneer je een wijziging of annulering aanbrengt op het Afhangbord, stuur even een korte whatsapp 
naar 06-42381014.
Ik controleer dan in de module van het Afhangbord of de mutatie wel of niet juist is uitgevoerd.

Met vriendelijke groeten,

Kees Hoogenboom 
Beheerder Afhangbord TVPoortugaal

Nieuwscategorieën