Laatste stand van zaken nieuwe tennisbanen.

Laatste stand van zaken rondom de nieuwe tennisbanen bij TVP (Status op 10/11-2019)

Beste leden van TV Poortugaal,
 
Afgelopen maandag (4/11) zijn de werkzaamheden aangevangen met het verwijderen van de oude grasmat. Dat is betrekkelijk voorspoedig gegaan.
Vervolgens is men begonnen met het maken van sleuven langs de zijkanten van de banen. In deze sleuven worden dan betonnen bandjes geplaatst waartegen de nieuwe grasmat komt te rusten, zodat die grasmat aan de kanten niet meer kan 'rafelen'.
In de sleuven komen in de lengterichting van de banen bovendien drainageslangen te liggen die ervoor zullen zorgen dat de paden langs de banen na een regenbui niet meer onder water komen te staan door het water dat van de banen afkomt.
Verder is de ondergrond (de zoab-laag) goed schoongemaakt en waar nodig geëgaliseerd en bijgewerkt.

Met name het maken van de sleuven heeft veel meer tijd gekost dan verwacht waardoor de voortgang van de werkzaamheden achterblijft bij de planning. Redelijkerwijs valt dan ook niet te verwachten dat er komende week al getennist zou kunnen worden.
Zoals u weet zijn we bij het aanbrengen van de nieuwe mat ook nog eens afhankelijk van het weer; het moet dan absoluut droog zijn.


Tot zover bent u even bijgepraat.
Maar weet u dat u de werkzaamheden ook via onze website kunt volgen?
Daarop staan foto's van de werkzaamheden in de verschillende stadia en vrijwel dagelijks worden er nieuwe foto's bijgeplaatst.
Zeker het bekijken waard!
 
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
 
Hans de Haan
secretaris

===================================================================================

2e Bericht aan de leden van 29/10-2019

Beste TVP leden, 

Maandag 4 november a.s. begint de firma Nootenboom met de aanleg van de nieuwe banen.
Het is onzeker hoe lang de werkzaamheden zullen duren. Als het weer meezit is de klus in een week geklaard, maar het is heel belangrijk dat het droog is als de nieuwe banen worden gelegd en op droog weer heb je natuurlijk geen garantie. Het zou dus uit kunnen lopen.

Onze eigen onderhoudscommissie zal eerst de netten en netpalen verwijderen. Houdt er rekening mee dat dat misschien al op zondagmiddag 3 november a.s. gebeurt. Vanaf dat moment kan er dus niet meer worden gespeeld.

Uiteraard houden we jullie op de hoogte van het verdere verloop van de werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Hans de Haan
secretaris

===================================================================================

1e Bericht aan de leden van 30/9-2019

Beste TVP leden,

Hier en daar vernamen wij onder de leden het gerucht dat de aanleg van de nieuwe banen dit jaar niet door zou gaan, maar niets is minder waar.

Het besluitvormingsproces heeft (aanzienlijk) langer geduurd dan we hadden gedacht.
Eerst hebben we de enquête onder de leden gehouden waarbij men zich kon uitspreken over de kleur van de banen.
Daarbij kon gekozen worden uit drie varianten: dezelfde kleurstelling als de huidige banen (dus egaal groen), twee verschillende tinten groen voor speelveld en uitloopruimte en als derde mogelijkheid rood speelveld en groene uitloop.

Die laatste variant kreeg in de enquête een (overweldigende) meerderheid. 


   
Na die besluitvorming hebben we drie gerenommeerde firma’s uitgenodigd een offerte uit te brengen.
Daartoe hebben vertegenwoordigers van die firma’s de situatie ter plekke in ogenschouw genomen waarbij wij onze wensen en eisen kenbaar hebben gemaakt. Dat was in alle drie de gevallen een buitengewoon prettig contact en in deskundigheid deden ze niet voor elkaar onder. Maar uiteindelijk moesten we natuurlijk wel kiezen.

Eén van de drie firma’s zat met de offerteprijs toch wel duidelijk boven de andere twee en viel daarom al in een redelijk vroeg stadium af.
Met de twee andere firma’s is na het uitbrengen van de offerte nog meermaals overleg gevoerd. Aanvankelijk was één van die twee duidelijk goedkoper dan de ander, maar toen we de offertes nog eens goed vergeleken bleek dat te komen doordat de goedkopere aanbieder geen rekening had gehouden met één van onze wensen. Toen die firma wél rekening hield met die wens kwamen beide offertes nagenoeg gelijk te liggen.
Uiteindelijk hebben wij gekozen voor de aanbieder die ook onze huidige banen heeft aangelegd, want over die banen zijn we al die jaren buitengewoon tevreden geweest.
De keus is dus gevallen op Nootenboom Sport B.V. uit Barendrecht (onderdeel van BAM).


Het is de bedoeling dat de werkzaamheden zullen plaatsvinden in de eerste of tweede volle week van november 2019.   

Het bestuur.