Herstart tennis senioren vanaf dinsdag 12/5-2020

Email 11-5-2020 komt van [email protected]

Beste leden van TV Poortugaal,

Een goed bericht: de gemeente heeft groen licht gegeven!
Waar de jeugd tot en met 18 jaar al eerder weer mocht tennissen, kunnen nu ook de leden van 19 jaar en ouder de baan weer op. Het park gaat op dinsdag 12 mei weer open!
Maar net zoals voor de jeugd strenge regels gelden is dat ook voor de senioren het geval. Die regels (en tips) staan hieronder opgesomd.

Het park is voor de leden van 19 jaar en ouder op de gebruikelijke tijden toegankelijk, dus op alle dagen van de week van 08.00 uur tot 23.00 uur.
Bij de jeugd tot en met 18 jaar moet er verplicht toezicht worden gehouden. Dat was zo en dat blijft zo. Het aantal vrijwilligers dat zich daarvoor heeft opgegeven is helaas heel beperkt gebleven.
Daarom blijven voor de jeugd de beperkte openingstijden gelden, namelijk op maandag tot en met vrijdag van 15.00 uur tot 18.00 uur.
 
Van de spelers van 19 jaar en ouder wordt een eigen verantwoordelijkheid verwacht bij het in acht nemen van de regels. Dat is van het grootste belang en ook in ieders belang.
Spreek elkaar erop aan als iemand zich niet aan de regels houdt. En mocht dat niet helpen, meldt dat dan bij het bestuur. Het bestuur zal dan passende maatregelen treffen.
Een regel die onder alle omstandigheden geldt is die van de 1,5 meter. Houd altijd ten minste deze afstand tot elkaar.
Dat geldt  niet alleen bij het betreden van het park en de banen, maar ook en vooral tijdens training en dubbelspel.
 
Verder gelden de volgende regels en tips:

*    Kom niet naar de tennisbaan als je hoest, niest, neusverkouden bent en/of koorts hebt of één van de huisgenoten deze verschijnselen heeft.

*    Verlaat het park ogenblikkelijk als deze verschijnselen tijdens het spelen opkomen.

*    Absoluut geen racketochtend, - middag, of - avond!

*    Je dient vanuit huis een baan te reserveren, hetzij via de website van TVP, hetzij via de club app. Op de website van TVP staat een uitgebreide instructie hoe dat moet.

*    Je mag op een dag voor (maximaal) 1 uur aaneengesloten een baan reserveren, dit geldt zowel voor het enkel- als het dubbelspel.

*    Het reserveren dient op de dag te gebeuren waarop je wilt spelen.Dus niet dagen (of weken) vooruit.

*    Ga thuis nog een keer naar het toilet en was je handen goed. 

*    Zorg dat je je tennispas bij je hebt.  

*    Houd het verschil tussen aankomst op het park en begin van je  speeltijd zo beperkt mogelijk (maximaal 10 minuten).

*    Als je speeltijd om is maar jouw baan daarna niet is gereserveerd mag je, als je dat wilt, doorspelen.

*    Na afloop van training of spel dien je het park direct te verlaten; niet blijven 'hangen'.

*    Drinkwater of dergelijke van huis meebrengen; de kantine is gesloten.

*    Voor 'noodgevallen'kan van het toilet in de kleedkamers gebruik worden gemaakt. De kleedkamers zelf en de douches mogen absoluut niet gebruikt worden! 

*    Na toiletgebruik handen ontsmetten met de blauwe gel die in het afhanghok staat.

*    Deze toiletten worden dagelijks gereinigd. Deurklinken en en de bediening van toiletten en wastafels worden dagelijks ontsmet.

*    Ga op de baan niet dicht bij elkaar zitten.

*    Wissel van baanhelft altijd met de klok mee (dan kom je elkaar niet tegen).

*    Geen high fives of handen schudden (en al helemaal niet knuffelen).

*    Maak geen gebruik van de scoreborden.

*    Geen banen slepen!
 

Het park is uitsluitend toegankelijk voor leden die een baan hebben gereserveerd. Toeschouwers, ouders, begeleiders en wat dies meer zij hebben geen toegang.

Wij rekenen er als bestuur op dat jullie je aan de regels houden en wensen jullie veel tennisplezier!

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van TV Poortugaal,
Hans de Haan
secretaris