Bardienst Algemeen

Op deze pagina kunt u de algemene informatie lezen over de bardiensten bij TVP.

===> LET OP: 
Alle overige informatie vindt u onder het menu "Bardienst", maar wel alleen wanneer u aangelogd bent als lid van TVP via "Mijn Club".

Wanneer er alsnog vragen zijn, neem dan via email contact op met Thom van Dijk [email protected]

Aantal bardiensten
De bar van het clubhuis wordt in eigen beheer geëxploiteerd. Dankzij het eigen beheer van de bar kunnen ook de prijzen voor de consumpties laag worden gehouden terwijl we toch ook een positieve bijdrage leveren aan de exploitatie van de vereniging.

Het aantal bardiensten is gekoppeld aan de volgende leeftijdscategorieën (peildatum is 1 januari van het seizoensjaar):
Van 18 jaar t/m 69 jaar dient men 3 bardiensten uit te voeren.
Van 70 jaar t/m 74 jaar dient men 2 bardiensten uit te voeren.
Ben je op 1 januari van het seizoensjaar 75 jaar of ouder dan ben je vrijgesteld.

Wij zijn er van overtuigd dat deze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de bar bijdraagt aan een goed verenigingsleven. De activiteiten rondom de bar zijn er primair op gericht om de sfeer te verhogen.  

Wanneer invullen
Standaard zullen in december van het lopend jaar de bardiensten van het jaar erop worden vrijgegeven zodat de leden zelf de gelegenheid hebben om bardiensten te kunnen selecteren. Hiervoor zullen alle leden een uitnodiging ontvangen om (online) hun bardiensten in te plannen.
Een beschrijving kunt u vinden na het inloggen achter het beschermde gedeelte via "Mijn Club" onder het menu bardienst invullen en nakijken.
De leden hebben tot 1 februari zelf de gelegenheid tot invullen. Daarna kan de bardienstplanner de lege plekken toebedelen aan de leden die nog niets hebben ingevuld. Hiervan ontvangt men direct een bericht.
Ter voorkoming dat men een bardienst automatisch toegewezen krijgt zullen leden die nog onvoldoende diensten hebben ingepland een "Diensten - uitnodiging" ontvangen zodat men alsnog een keuze kan maken.
14 dagen, 7 dagen en 1 dag vóór iedere ingeplande dienst ontvangt men een herinneringsbericht. Zorgt u er dus voor dat het juiste mailadres bekend is bij de vereniging.

Bardiensten afkopen
Komt het u niet uit om zelf bardiensten te vervullen dan zijn leden die dit tegen een vergoeding van u willen overnemen. Hun namen kunt u  vinden onder menu bardienst afkopen(Ook deze informatie achter het beschermde gedeelte via "Mijn Club")
De bardiensten dienen dan ingepland te worden onder de naam van degene die het voor u gaat uitvoeren. 

Wat te doen bij verhindering
De leden worden geacht bij verhindering zelf voor vervanging te zorgen door te ruilen of een invaller te vragen de bardienst te vervullen. De barmedewerker die een invaller zijn bardienst laat vervullen is te allen tijden verantwoordelijk voor de geregistreerde bardienst. Mocht uw bardienst niet worden uitgevoerd, dan dient u niet alleen deze in te halen maar ook 1 extra bardienst uit te voeren.  

Bardienst/keukendienst
Bij sommige toernooien zijn er keukendiensten. De barmedewerker kan dan achter de bar blijven staan om de bestellingen af te handelen en de keukenmedewerker heeft dan beter overzicht om de etenswaren te bereiden. Een keukendienst wordt als anderhalve (1,5) bardienst geteld. Dus: twee keukendiensten staan gelijk aan drie bardiensten. Zowel een bardienst als een keukendienst hebben een duur van 4 uur.  


Verplicht IVA certificaat
Alle barmedewerkers dienen in het bezit te zijn van een IVA certificaat (Informatie Verantwoord Alcohol schenken). Dit certificaat kan worden gehaald via: https://www.nocnsf.nl/iva 
De e-learning kan zonder account worden gevolgd, maar voor het behalen van het certificaat dien je een account aan te maken.
Na goed resultaat kan je het certificaat zelf downloaden. Daarna graag zenden naar [email protected]

Clubhuis openen
De sleutels kunt u vinden in het grijze kluisje in het afhang gedeelte van het clubhuis. Dit kunt u openen met uw KNLTB pas. Een beschrijving kunt u vinden onder het menuBardienst Sleutels/Alarm
(Ook deze informatie achter het beschermde gedeelte via "Mijn Club")


Uitvoeren bardiensten

De uit te voeren taken staan vermeld in het boek welke op/onder de bar te vinden is.  Graag extra aandacht voor de volgende zaken indien u de laatste bardienst van de dag heeft:

  • opgeruimde keuken
  • flesjes opruimen
  • koelkasten aangevuld
  • alle buitendeuren afsluiten
  • alarm aanzetten
  • sleutels in sleutelkastje


De barddienstcoördinator Thom van Dijk

bijgewerkt 9 feb 2023